#
Verslo etikos kodeksas

„Magnus Logistics“ Verslo etikos kodekse išdėstytos vertybės ir nuostatos, kuriomis vadovaujamės palaikydami ryšius su darbuotojais, klientais, tiekėjais, partneriais.

Tikimės, kad kiekvienas įmonės ir mūsų tiekėjų darbuotojas, kasdieninėje veikloje vadovausis šiame verslo etikos kodekse išdėstytomis vertybėmis.

#
Aplinkosauga

Magnus Logistics Aplinkosaugos politikos tikslas – apibrėžti svarbiausias nuostatas aplinkosaugos srityje, siekiame, kad šios politikos principai būtų taikomi visoje verslo grandinėje.

#
Žmogaus teisės

Magnus Logistics Žmogaus teisių politikoje mes pripažįstame savo atsakomybę veikti nepažeidžiant žmogaus teisių. Visi nusipelno, kad su jais būtų elgiamasi vienodai, pagarbiai ir oriai.