Tvarumas

Darbo ir žmogaus teisės

„Magnus Logistics“ visiškai įsipareigoja laikytis darbo ir žmogaus teisių. Įvairi, įtrauki ir saugi darbo aplinka, kurioje užtikrinamas sąžiningas elgesys, skaidrumas ir atskaitomybė visoje veikloje bei tiekimo grandinėje yra svarbiausias mūsų prioritetas. Visiškai atsidavę siekiame kurti teigiamą poveikį darbuotojams, partneriams ir žmonėms visame pasaulyje. 

Aplinkosaugos politika

„Magnus Logistics“ aplinkosaugos politikos tikslas – apibrėžti svarbiausias nuostatas aplinkosaugos srityje. Siekiame, kad šios politikos principai būtų taikomi visoje veiklos grandinėje. 

Mūsų tikslas – iki 2035 m. 21 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį. 

Etika

„Magnus Logistics“ elgesio kodekse išdėstytos vertybės ir nuostatos, kuriomis vadovaujamės palaikydami santykius su darbuotojais, klientais, tiekėjais ir partneriais.

Tvarūs pirkimai

Greta įmonės tikslų ir vertybių, dirbame harmoningai taikydami socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos išorės veiksnius.

Jūsų pasitikėjimas įkvepia mus ieškoti ilgalaikių logistikos sprendimų – efektyvių ir kokybiškų, pagrįstų individualiu požiūriu

Susisiekite su mumis

Kontaktai