Zrównoważony rozwój

Praca i człowiek

W firmie Magnus Logistics jesteśmy w pełni zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka i kodeksu pracy. Naszym priorytetem jest wygodne, bezpieczne miejsce pracy, sprawiedliwe traktowanie, a także transparentność i odpowiedzialność we wszystkich naszych działaniach i praktykach w ramach łańcucha dostaw. Nasze pełne zaangażowanie ma na celu wywarcie pozytywnego wpływu na naszych pracownikach, partnerach i społeczność globalną. 

 

Pobriez

Polityka ochrony środowiska

Celem Polityki ochrony środowiska w firmie Magnus Logistics jest zdefiniowanie kluczowych zapisów odnoszących się do kwestii środowiskowych. Naszym celem jest zapewnienie przestrzegania zasad tej polityki w ramach całego łańcucha biznesowego. 

Naszym najważniejszym celem jest redukcja emisji CO2 o 21% do 2035 roku. 

Etyka

Kodeks postępowania i etyki firmy Magnus Logistics określa wartości i postawy, które kierują naszymi relacjami z naszymi pracownikami i partnerami. 

Zrównoważone zaopatrzenie

Pracujemy harmonijnie, uwzględniając nie tylko cele i wartości naszej firmy, ale także zewnętrzne czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

Twoje zaufanie motywuje nas do tworzenia długoterminowych rozwiązań logistycznych, które łączą w sobie efektywność, indywidualne podejście i jakość usług

Skontaktuj się z nami

Kontakty