Polityka prywatności

 1. CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE

UAB „MAGNUS LOGISTICS”  (dalej „My” lub „Firma„) ceni Państwa zaufanie i zobowiązuje się do zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych w sposób rzetelny i zgodny z prawem, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi Unii Europejskiej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679) (zwane dalej „GDPR„) oraz Republiki Litewskiej.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe osób korzystających z naszych usług logistycznych, klientów i ich przedstawicieli, osób odwiedzających tę stronę internetową, osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie bezpośrednich wiadomości marketingowych oraz kandydatów do pracy na wolnym stanowisku.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o zakresie przetwarzania danych osobowych, celach, źródłach, odbiorcach i innych ważnych aspektach przetwarzania danych osobowych.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności. W takim przypadku przekażemy Ci odrębne oświadczenie o ochronie prywatności informujące o takim przetwarzaniu.

Możemy zmienić niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania, dlatego użytkownik ma obowiązek upewnić się, że zapoznał się z najnowszą wersją polityki prywatności.

 1. DEFINICJE

Poniższe definicje użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jakie zostało określone w GDPR i jest następujące:

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą„); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Firma oznacza UAB „MAGNUS LOGISTICS”, kod podmiotu prawnego 300129642, Naugarduko g. 55A, LT-09320, Wilno, Republika Litewska.

 1. INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe lub chciałbyś skorzystać z któregoś z praw przysługujących Ci jako podmiotowi danych, skontaktuj się ze Spółką pod adresem e-mail info@magnus.eu lub za pośrednictwem poczty: Naugarduko g. 55A, LT-09320, Wilno, Republika Litewska.

 1. DANE OSOBOWE

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie, gdy zawierasz z nami umowę lub reprezentujesz inną osobę, przesyłasz swoje CV, a także inne informacje związane z Twoim zatrudnieniem.

Zbieramy również informacje o Tobie od strony trzeciej (np. Twojego pracodawcy, naszego klienta) w celu prawidłowego świadczenia usług logistycznych.

Twoje dane osobowe mogą być również pozyskiwane pośrednio od innych organizacji (np. Linkedin), gdzie wyrazili Państwo wyraźną zgodę na udostępnienie swoich danych, określonych rejestrów i systemów informatycznych, również takich źródeł jak Zarząd Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych itp.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat w kilku różnych celach, a podczas ich przetwarzania opieramy się na różnych podstawach prawnych. W zależności od tego, czy jesteś przedstawicielem obecnego klienta naszej firmy, przedstawicielem dostawcy usług czy odwiedzającym stronę internetową, poniższe informacje określają, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej opieramy się przy przetwarzaniu danych osobowych. Opisujemy również, w jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe i komu możemy je udostępniać, a także podstawy prawne, które nam na to pozwalają.

Świadczenie usług logistycznych

Spółka od ponad 10 lat świadczy usługi logistyczne i przewozi ładunki drogą lądową i morską na terenie całej Europy.

W celu świadczenia usług logistycznych konieczne jest przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych.

 

 

Przetwarzamy dane osobowe przedstawiciela naszego klienta.

Dane osobowe, które zbieramy o przedstawicielu naszego klienta obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy (w tym zajmowane stanowisko), podpis, treść wiadomości.

Podstawą przetwarzania danych pracowników naszych klientów jest uzasadniony interes Spółki.

W przypadku świadczenia usług logistycznych, możemy zawrzeć umowę z przewoźnikiem towarowym. W takim przypadku Spółka będzie przetwarzać dane osobowe przedstawiciela i pracownika kontrahenta, który jest odpowiedzialny za przewóz ładunku.

Dane osobowe, które możemy zbierać o przedstawicielu przewoźnika to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy (w tym zajmowane stanowisko), podpis, treść wiadomości. W przypadku pracownika odpowiedzialnego za przewóz ładunku, Spółka może przetwarzać jego imię, nazwisko, informacje o miejscu pracy (w tym zajmowane stanowisko), aktualną lokalizację oraz podpis.

Podstawą przetwarzania danych pracowników przewoźnika towarowego jest uzasadniony interes Spółki.

Na koniec, Spółka może również otrzymać dane osobowe odbiorcy ładunku lub jego przedstawiciela podczas otrzymywania dokumentów potwierdzających udany transport ładunku.

Firma może otrzymać imię, nazwisko, miejsce pracy (w tym zajmowane stanowisko) odbiorcy ładunku lub jego przedstawiciela.

Podstawą przetwarzania danych odbiorcy ładunku lub jego przedstawiciela są wymogi prawne związane z przewozem ładunku.

Dane osobowe wskazane w tej sekcji będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie obowiązywała umowa (pomiędzy Firmą, a naszym Klientem). W przypadku wskazania danych osobowych w umowie lub otrzymania ich w trakcie realizacji zobowiązań umownych, będą one przechowywane przez 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.

Wykonanie umów Spółki

Będziemy przetwarzać dane osobowe pracowników usługodawców i innych kontrahentów w celu wykonania umów, które nie pozostają w związku z główną działalnością Spółki.

W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy (w tym zajmowane stanowisko), podpis, treść wiadomości

Podstawą przetwarzania danych pracowników usługodawców, kontrahentów jest uzasadniony interes Spółki.

Dane osobowe wskazane w tym punkcie będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. W przypadku wskazania w umowie danych osobowych, będą one przechowywane przez 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy.

Zarządzanie i administracja (platforma samoobsługowa przewoźnika)

W celu optymalizacji realizacji umów przewozu ładunków z przewoźnikami, Spółka stworzyła platformę samoobsługową, na której przewoźnicy mają dostęp do wszystkich informacji o umowach przewozu ładunków, otrzymują i przesyłają dokumenty związane z umowami przewozu ładunków.

Dostęp do konta Przewoźnika mają pracownicy Przewoźnika za pomocą swoich indywidualnych loginów do konta Przewoźnika w platformie.

W celu prawidłowego zarządzania platformą oraz administrowania kontami Przewoźnika, niezbędne jest zarządzanie przez Spółkę e-mailem osoby łączącej się z Platformą (nazwa logowania), hasłem i innymi danymi do logowania (data, godzina, czynności wykonane na Platformie), data utworzenia loginu.

Powyższe dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Spółki.

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe przez okres 5 lat od ostatniego dnia, w którym osoba zalogowała się na konto Przewoźnika.

Dane osobowe nie będą udostępniane nikomu, poza dostawcami usług, którzy pomagają Spółce w zarządzaniu platformą.

Wsparcie

Cenimy Twoje opinie i chcemy zrozumieć, co możemy zrobić, aby poprawić nasze usługi. Dlatego możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać pomoc w sprawie swojego pytania lub wątpliwości.

Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zbierając Twoje dane kontaktowe za pośrednictwem źródła, które wybrałeś, aby się z nami skontaktować (poprzez e-mail, pocztę lub w inny sposób).

Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, która wyrażona jest poprzez Państwa działania polegające na wysłaniu do nas pytania lub wątpliwości.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od momentu wysłania do nas pytania lub wątpliwości. W niektórych indywidualnych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dłużej.

Przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

Możesz przesłać nam swoje dane w celu przystąpienia do naszej Firmy. Twoje dane osobowe, które przedstawiasz w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy w naszej Spółce będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wyrażonej poprzez podanie danych osobowych.

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje CV i/lub listy motywacyjne, i/lub inne informacje przekazane przez Ciebie w momencie udziału w selekcji w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz na podstawie Twojej zgody, której udzielasz nam lub firmie rekrutacyjnej, przesyłając swój życiorys.

Jeśli nie prześlesz swojego CV i/lub listu motywacyjnego, nie będziemy w stanie ocenić Twoich predyspozycji na oferowane stanowisko.

Prosimy o przestrzeganie wymogów ochrony danych osobowych i nie przesyłanie nam nadmiernej ilości informacji. Przesyłając do nas dane osobowe prosimy o przestrzeganie co najmniej następujących minimalnych wymogów ochrony danych osobowych: nie wskazywać nadmiernych lub zbędnych danych osobowych ani w temacie listu lub zapytania, ani w załączonym CV, w listach motywacyjnych, w innych plikach: kodu identyfikacyjnego, danych o stanie zdrowia lub innych szczególnych danych osobowych, danych finansowych, numeru konta bankowego, danych członków rodziny, numeru rejestracyjnego samochodu itp.

Wszystkie dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwającego procesu rekrutacji. Pamiętaj, że na podstawie Twojej zgody możemy przechowywać i wykorzystywać przesłane przez Ciebie dane osobowe na potrzeby późniejszej rekrutacji przez okres do 1 roku. Po wyrażeniu takiej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie takiej zgody do momentu jej wycofania. Jeśli skorzystasz z tego prawa, niezwłocznie podejmiemy działania mające na celu zniszczenie Twoich danych osobowych.

Informujemy, że w celu oceny Twojej kandydatury możemy skontaktować się ze wskazanymi przez Ciebie byłymi pracodawcami w celu uzyskania ich rekomendacji oraz możemy zapytać ich o Twoje kwalifikacje, umiejętności zawodowe i cechy biznesowe. Możemy zażądać takich informacji od Twojego obecnego pracodawcy tylko wtedy, gdy mamy na to Twoją odrębną zgodę.

Marketing bezpośredni

Do osób, które podały swoje dane kontaktowe i wyraziły chęć otrzymywania informacji o oferowanych usługach drogą elektroniczną, będziemy wysyłać oferty świadczenia usług naszej Firmy, newslettery i inne materiały reklamowe.

W celach marketingu bezpośredniego będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy (w tym zajmowane stanowisko).

Twoje dane będą wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego przez 1 (jeden) rok od momentu otrzymania zgody.

Jeśli jesteś naszym Klientem i nie zgłosiłeś sprzeciwu wobec naszych wiadomości z zakresu marketingu bezpośredniego, będziemy przesyłać Ci wiadomości o usługach podobnych do tych świadczonych na Twoją rzecz drogą elektroniczną na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

W każdej chwili masz prawo odmówić zgody na marketing bezpośredni, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres protection@magnus-group.lt.

PRZETWARZACZE DANYCH. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawnić informacje o Tobie naszym pracownikom, kierownikom, dostawcom usług, np. nadzorcom IT.

Ponadto możemy ujawnić informacje o Tobie:

 • Jeśli będziemy do tego zmuszeni w celach prawnych;
 • W celu ochrony naszych praw lub interesów (w tym udostępnienia Twoich danych osobom trzecim w celu odzyskania Twoich długów wobec nas);
 • W celu sprzedaży części działalności lub majątku Spółki, gdzie ujawniamy Państwa dane osobowe potencjalnemu nabywcy działalności lub jej części;
 • Zbycie działalności Spółki lub jej istotnej części na rzecz osób trzecich.

Możemy również przekazać dane osobowe innym osobom po otrzymaniu Twojej pisemnej zgody.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów i/lub organizacji międzynarodowych.

Poza przypadkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim.

 1. POLITYKA COOKIE

Na tej stronie możemy używać plików cookies.

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookies służą temu, aby Państwa doświadczenia związane z przeglądaniem naszej strony internetowej były jak najbardziej płynne. Służą one do poprawy funkcjonalności i korzystania ze strony internetowej, także w celach analitycznych.

Monitorujemy ruch na stronie i zbieramy informacje o liczbie odwiedzających przeglądających stronę, nazwie domeny dostawców usług internetowych odwiedzających itp.

Pliki cookies mogą być przechowywane przez różny czas w przeglądarce internetowej lub urządzeniu użytkownika.

Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale osoba może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby pliki cookies nie były akceptowane. Jednak w tym przypadku niektóre funkcje mogą nie działać.

Wszystkie informacje o plikach cookies używanych przez tę stronę, ich celu, ważności i wykorzystywanych danych znajdują się w poniższej tabeli:

Cookie Data ważności Przeznaczenie
Pll_language  1 rok Customization cookie używane do zapamiętania preferencji wyboru języka
_ga 2 lata Plik cookie Google Analytics używany do śledzenia użyteczności strony
_gat Po 1 minucie Plik cookie Google Analytics używany do dławienia współczynnika zapytań
_gid Po 24 godzinach Plik cookie Google Analytics używany do wyróżniania użytkowników

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w GDPR, ustawie Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych oraz innych aktach prawnych.

W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych wdrażamy środki organizacyjne i techniczne, które zapewniają ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem oraz wszelkim innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Środki te mogą obejmować m.in. fizyczne zabezpieczenie dostępu, stosowanie zabezpieczeń antywirusowych i firewall, audyt i inne odpowiednie technologie,

 1. TWOJE PRAWA

Ta sekcja zawiera informacje o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych dokonywanym przez nas oraz o przypadkach, w których możesz skorzystać z tych praw. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub skorzystać z nich, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w niniejszej polityce prywatności.

Informacje o działaniach podjętych na wniosek w zakresie realizacji Twoich praw przekażemy bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania wniosku. Biorąc pod uwagę złożoność wniosku oraz liczbę otrzymanych wniosków, powyższy termin może zostać przedłużony o 2 (dwa) kolejne miesiące. W takim przypadku powiadomimy Cię o przedłużeniu terminu i jego przyczynach w ciągu 1 (jednego) miesiąca od otrzymania prośby. Odmówimy realizacji Twoich praw tylko w przypadkach przewidzianych w aktach prawnych.

Twoje prawa są następujące:

Prawo do informacji

Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani do udzielania jasnych i przejrzystych informacji o naszych działaniach związanych z przetwarzaniem danych. Zapewnia to niniejsza polityka prywatności.

Prawo dostępu

Chcemy, abyś w pełni zrozumiał, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i nie doświadczył z tego powodu żadnych niedogodności. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować i zapytać, czy przetwarzamy jakieś Twoje dane osobowe. Jeśli przechowujemy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe w jakikolwiek sposób, masz prawo do dostępu do nich.

Zapewnimy dostęp do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, a także do następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, których dotyczą, odbiorcy, którym dane osobowe zostały ujawnione, okres przechowywania lub przewidywany okres przechowywania tych danych osobowych, gdy dane osobowe zostały zebrane od osoby trzeciej, źródło danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Gdy uważasz, że przetwarzamy niedokładne lub niekompletne dane osobowe na Twój temat, możesz skorzystać z prawa do poprawienia lub uzupełnienia określonych danych osobowych. Może to być stosowane wraz z prawem do ograniczenia przetwarzania, aby upewnić się, że nieprawidłowe / niekompletne dane osobowe nie są przetwarzane do czasu ich poprawienia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania:

 • W okresie niezbędnym do zweryfikowania przez nas poprawności Twoich danych osobowych w przypadku zgłoszenia przez Ciebie roszczeń w zakresie poprawności danych;
 • W przypadkach niezgodnego z prawem gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, gdy zdecydują się Państwo nie żądać tych danych;
 • Gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;
 • Przez okres niezbędny do ustalenia, czy mamy nadrzędną podstawę prawną do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli skorzystasz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych (prawo „do bycia zapomnianym”)

Jeżeli nadal nie istnieje nadrzędna podstawa prawna lub uzasadniony powód przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo zażądać od nas usunięcia danych osobowych. Dotyczy to danych osobowych, które mogły być przetwarzane niezgodnie z prawem. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić usunięcie danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przenoszenia danych uzyskanych przez nas na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia umowy. Jeśli skorzystasz z tego prawa, przekażemy Ci kopię podanych przez Ciebie danych.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych:

 • W przypadkach, gdy wykorzystujemy takie dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, ale nie mamy nadrzędnej podstawy prawnej do dalszego wykorzystywania danych osobowych; lub
 • W każdej chwili, gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania newsletterów lub do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku dane nie będą już wykorzystywane do tych celów; mogą być jednak wykorzystywane do innych uzasadnionych celów.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa podmiotu danych zostały i / lub mogą zostać naruszone, prosimy o niezwłoczny kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w niniejszej polityce prywatności. Zapewniamy, że gdy tylko otrzymamy Twoją skargę, skontaktujemy się z Tobą w odpowiednim terminie i poinformujemy Cię o procesie rozpatrywania skargi, a następnie o jego wyniku.

Jeżeli wyniki obsługi będą dla Ciebie niezadowalające, będziesz mógł złożyć skargę do organu nadzorczego – Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.vdai.lrv.lt).

 1. PRZEGLĄD POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy aktualizować lub zmieniać niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie. Taka zaktualizowana lub zmieniona polityka prywatności wejdzie w życie z chwilą jej publikacji na naszej stronie internetowej. Należy sprawdzać ją co jakiś czas i upewnić się, że aktualna wersja polityki prywatności jest dla Ciebie do zaakceptowania.

Po dokonaniu aktualizacji polityki prywatności powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, które uznamy za istotne, publikując je na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności została dokonana w dniu 2022-09-14.