#
Kodeks trwałego rozwóju

Kodeks etyki biznesu Magnus Logistics określa wartości i postawy, którymi kierujemy się w naszej współpracy z pracownikami, klientami, przewoźnikami i partnerami.

Mamy nadzieję, że każdy pracownik firmy oraz nasi przewoźnicy w swoich codziennych działaniach będą kierować się wartościami określonymi w niniejszym Kodeksie Etyki Biznesu.

#
Środowisko

Celem Polityki Środowiskowej Magnus Logistics jest zdefiniowanie najważniejszych postulatów z zakresu ochrony środowiska. Dążymy do tego, aby zasady tej polityki były stosowane w całym łańcuchu biznesowym.

#
Prawa człowieka

Zgodnie z Polityką Praw Człowieka Magnus Logistics przyjmuje odpowiedzialność działać bez naruszania praw człowieka. Każdy zasługuje na równe traktowanie, szacunek i godność.