Visibility

Logistika ir transportas yra vienos svarbiausių tiekimo grandinės dalių. Šis sektorius yra itin konkurencingas, o rinkos dalyviai nuolat susiduria su informacijos apdorojimo ir analizės iššūkiais. Būtent krovinio matomumas realiu laiku gali padėti išspręsti ne vieną tokį iššūkį ir padėti įmonei susitvarkyt su tam tikrais procesais bei užsakovų reikalavimais.

Tad kas yra matomumas realiu laiku (real-time visibility) ir kodėl tai yra taip svarbu šiandien?

Matomumas realiu laiku (toliau RTV) suteikia galimybę stebėti krovinio kelią realiu laiku nuo pakrovimo iki iškrovimo vietos. Šis sprendimas suteikia galimybę žinoti apie galimus nukrypimus nuo esamo plano, įspėja apie vėlavimus bei leidžia priimti sprendimus iš anksto, taip išvengiant galimų problemų, kurias gali sukelti būsimas vėlavimas

Atsisiųskite “Shippeo Paperless visibility” programėlę

"Shippeo APP vadovas vairuotojams"

Atsisiųsti

Pagrindiniai iššūkiai, kuriuos RTV gali padėti išspręsti:

1

Vėlavimai į iškrovimo punktus ir efektyvesnis planavimas

Naudodamiesi RTV pajėgumais galime matyt ne tik kur konkrečiu metu yra krovinys, bet ir numatomą atvykimo į iškrovimo vietą laiką (laikas skaičiuojamas dirbtinio intelekto algoritmų pagalba, atsižvelgiant į daugybę veiksnių, nuo kurių priklauso krovinio gabenimo laikas). Disponuodami tokia informacija galime ne tik reaguoti iš anksto, bet ir priimti būtinus sprendimus dar prieš patį pavėlavimo faktą. Turėdamos šią informaciją iškrovimo vietos gali perplanuot iškrovimo laiką arba pasiruošti būsimam vėlavimui iš anksto, taip sumažindamos neigiamus vėlavimo padarinius. Žinant visų krovinių atvykimo į sandėlį laiką, galima atitinkamai planuoti sandėlio darbą, padidinti pajėgumus, žinant, kad atvyksta daugiau krovinių, arba panaudojant pajėgumus kitur, žinant kad artimiausiu metu krovinių pristatymų neplanuojama.

2

Našumo rodiklių matavimas

RTV suteikia galimybę skaičiuoti ir matuoti įvairius našumo rodiklius (KPI). Pavyzdžiui, transporto atvykimo į pakrovimo ar iškrovimo vietą laiku, krovinio gabenimo laiką, prastovas ir t.t. Integruotas su verslo valdymo sistema, matomumas realiu laiku leidžia analizuot nukrypimus nuo standartų, išsiaiškinti šaknines problemų priežastis, paruošti veiksmų planus jų sprendimui, bei išvengti pasikartojančių problemų ateityje.

3

Klientų poreikių tenkinimas

Magnus Logistics ypatingą dėmesį skiria savo klientams ir visų jų poreikių tenkinimui. RTV poreikis tampa ypatingai svarbiu mūsų klientams, todėl šios paslaugos įgyvendinimas yra mums prioritetas. Suprantame, kad kokybišką paslaugą turi gauti tiek mūsų klientai, tiek ir mūsų klientų klientai.

4

Kaštų optimizavimas

Matomumo realiu laiku procesai yra visiškai automatizuoti. Todėl galime efektyvinti procesus nedidindami kaštų. Spartesnė duomenų analizė, greitesni bei tikslesni sprendimai padeda mums techninius darbus perduoti dirbtiniam intelektui, o žmogiškuosius išteklius nukreipti į vertę kuriančius procesus.

Jūsų pasitikėjimas įkvepia mus rasti efektyviausius logistinius sprendimus!

Bendraukime

Kontaktai